Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434733 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vu Le - ID: 1434733
 IP & Posted by:  171.254.242.197 on June 4, 2018 at 10:59am
 Updated by:  November 7, 2018 at 8:54am
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cu Chi, SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, truyện, xem tin tức, dạo phố ... Translate to English
 I Am:  Hoà đồng, Yêu thiên nhiên, thích du lịch, .... Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn gái giản dị, dễ nhìn ... và biết yêu thương, chia sẻ, có cùng tình yêu thiên nhiên, yêu động vật .... Liên lạc với mình qua email: loiruthuyenvabien@gmail.com hoặc o9mot874babababon Translate to English

Back | Send Email to Vu Le (ID: 1434733)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.