Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434801 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen - ID: 1434801
 IP & Posted by:  199.7.157.126 on June 5, 2018 at 9:38am
 Updated by:  September 3, 2018 at 2:50pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mississauga
 State/Province:  Ontario
 Zip:  L5C5C6
 Country:  Canada
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Đi làm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn đời để xây dựng gia đình. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, du lịch, xem phim, nghe nhạc, nấu ăn. Translate to English
 I Am:  Hiền, vui tánh, tiếu, rộng lượng, nhu hoà, lãng mạng, quan tâm. Translate to English
 Looking For:  Mình không tìm người nhan sắc mỹ miều, hoặc giầu sang phú quý. Người mình tìm là người phụ nử giản dị, nhân từ, yêu mái ấm gia đình, vui vẽ, và không cần phải make up rồi mới ra đường. Nếu không có bước đầu thì làm sao ta mới quen đựợc với nhau, nếu không làm quen thì duyên làm sao mà đến, suy nghĩ vậy cho nên mình lên đây để thử vận may. Nếu không được hên thì, lên núi ăn cháo. Nếu bạn cảm thấy mình có duyên, thì giử lời Chào đễ chủng ta làm quen. ***Đã một lần gian dở. Translate to English

Back | Send Email to Nguyen (ID: 1434801)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.