Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434814 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hân võ - ID: 1434814
 IP & Posted by:  113.185.12.40 on June 5, 2018 at 4:48pm
 Updated by:  February 16, 2019 at 7:17am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mong muốn tìm người đàn ông quan tâm đến tôi và những người xung quanh tôi Translate to English
 Free Time:  Du lịch, nghe nhạc, cà phê cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng dễ thích nghi với với mọi hoàn cảnh Translate to English
 Looking For:  Mãnh ghép của cuộc đời Translate to English

Back | Send Email to Hân võ (ID: 1434814)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.