Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435063 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Ngân - ID: 1435063
 IP & Posted by:  42.112.253.82 on June 9, 2018 at 2:41am
 Updated by:  July 20, 2018 at 5:00pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định cuộc sống hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Gặp gỡ bạn bè, đi coffee, du lịch và nấu ăn. Translate to English
 I Am:  Là người vui vẻ, hoà đồng, cởi mở. Sống có trách nhiệm. Tính dễ thương và chân thành . Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông “bản lĩnh” Translate to English

Back | Send Email to Kim Ngân (ID: 1435063)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.