Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435140 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TÔI TÌM BẠN - ID: 1435140
 IP & Posted by:  27.74.39.223 on June 10, 2018 at 2:24am
 Updated by:  June 18, 2018 at 1:53am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm thuê
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn kể nhau nghe những gì cần học hỏi lâu rồi có thể tình Bạn chuyển sang tình thương Translate to English
 Free Time:  làm cong việc hôm qua va ngày nay cafe với bạn bè nhung luc rảnh rang va ngày chủ nhật Translate to English
 I Am:  Cũng như bao người đàn ông khác luôn coi trọng tình baqn5 và mọi tình khac tương dối hiểu biết về những diều cần thiết trong cuộc sống Translate to English
 Looking For:  người Phụ Nự ăn nói nhẹ nhàng Phụ nữ có lòng vị tha và tương thân tương ái và.... Mọi việc dều nói sau Translate to English

Back | Send Email to TÔI TÌM BẠN (ID: 1435140)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.