Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435204 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chiêu Đan - ID: 1435204
 IP & Posted by:  42.114.21.170 on June 10, 2018 at 9:42pm
 Updated by:  June 11, 2018 at 1:27am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Marketer
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tình yêu đẹp và kéo dài mãi mãi Translate to English
 Free Time:  Yoga, thiền, làm từ thiện Translate to English
 I Am:  Hiền hậu, biết nấu ăn và chăm sóc gia đình khá tốt, có nghề nghiệp và công việc vững vàng Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông đúng nghĩa có thể yêu thương thật lòng và tạo dựng được gia đình hạnh phúc Translate to English

Back | Send Email to Chiêu Đan (ID: 1435204)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.