Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435723 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh Tu - ID: 1435723
 IP & Posted by:  171.250.45.189 on June 18, 2018 at 10:06pm
 Updated by:  June 25, 2018 at 6:33pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Zip:  +84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  KD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành công việc kinh doanh, hướng tới lập gia đình. Translate to English
 Free Time:  Đọdc sách, cafe, xem phim, du lịch, mua sắm. Translate to English
 I Am:  Nghiêm túc trong các mối quqan hệ, thích sự rõ ràng, chân thành, thật thà, ghét nói dối. Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ, hiền lành, tử tế, có kiến thức gia đình và xã hội, có ý nghiêm túc trong quan hẹ tình cảm, sẵn sàng kết hôn. Translate to English

Back | Send Email to Anh Tu (ID: 1435723)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.