Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435726 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

huynh duy nam - ID: 1435726
 IP & Posted by:  171.249.117.132 on June 18, 2018 at 11:05pm
 Updated by:  June 19, 2018 at 2:28am
 Gender:  Gay
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  cần tìm bạn kết bạn. trong tương lai mình định cư mỹ or canada. mình cần kết bạn các bạn ở mỹ hay canada để giao lưu. giúp đỡ. Translate to English
 Free Time:  Du lich-nghe nhạc Translate to English
 I Am:  là một người thẳng tính. sống thật. ghét nói láo. muốn tìm 1 tình bạn lâu dài Translate to English
 Looking For:  Đàng hoàng. nhiệt tình. sống tình cảm. tâm lý. Translate to English

Back | Send Email to huynh duy nam (ID: 1435726)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.