Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435774 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vân - ID: 1435774
 IP & Posted by:  27.3.32.145 on June 19, 2018 at 9:39am
 Updated by:  June 29, 2018 at 5:48pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm cho mình 1 người bạn đích thực , chân thành để có thể có cuộc sống vui vẻ hơn Translate to English
 Free Time:  xem film , đọc sách báo và du lịch Translate to English
 I Am:  tôi là Một người nghiêm túc trong tình cảm. Đơn giản và vui vẻ Translate to English
 Looking For:  1 người cho riêng mình , cao. độc thân nghiêm tuc. Đơn giản giống như tôi. Trên 50 tuổi biết yêu thương và chân thành trong tình cảm Translate to English

Back | Send Email to Vân (ID: 1435774)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.