Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435841 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

OpenMind - ID: 1435841
 IP & Posted by:  118.69.63.199 on June 20, 2018 at 8:20am
 Updated by:  June 24, 2018 at 2:40am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  biên hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có 1 căn nhà riêng, 1 chiếc ôtô, 1 người vợ có đạo đức, có thể giúp đỡ được những người cần mình giúp Translate to English
 Free Time:  Tìm hiểu và học hỏi những gì mình chưa biết, suy nghĩ về những gì mình đã làm, suy nghĩ sắp tới mình cần và nên làm gì Translate to English
 I Am:  Open mind Translate to English
 Looking For:  Người biết suy nghĩ bằng cái đầu trước khi nói và làm việc Translate to English

Back | Send Email to OpenMind (ID: 1435841)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.