Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436048 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chỉ cần có - ID: 1436048
 IP & Posted by:  14.169.16.91 on June 23, 2018 at 7:51am
 Updated by:  October 13, 2018 at 3:10am
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kd
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Một chút suy tư Translate to English
 I Am:  Trầm tính , hien chịu khó, chung tình ko co tính lang nhang cảm xúc chỉ dành cho người mình yêu. Sống giản dị nhưng ko nhàm chán. Hy vọng tìm su thiêng liêng trong cuộc sống lừa đôi. Nếu ai đo có cùng quan điểm thì hồi am cho mình. Translate to English
 Looking For:  Người phụ nữ một chút sâu sắc, một chút ngoại hình, nói chung la mỗi thứ một chút la dc nhung điều quan trọng vẫn sự kiên định trong mọi hoàn cảnh hơn nữa đa từng trải qua tất cả những đăng cay ngọt bùi của cuộc sống . Translate to English

Back | Send Email to Chỉ cần có (ID: 1436048)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.