Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436226 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

LUC UYEN - ID: 1436226
 IP & Posted by:  14.185.195.65 on June 25, 2018 at 9:05am
 Updated by:  June 26, 2018 at 4:31pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 mối lương duyên tính chuyện lâu dài. Translate to English
 Free Time:  Caphe , uống trà, đọc sách hoặc tán gẫu Translate to English
 I Am:  Ngay thẳng nhưng cũng khá Lãng mạn. Translate to English
 Looking For:  Cùng chung quan điểm. Translate to English

Back | Send Email to LUC UYEN (ID: 1436226)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.