Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436330 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Funny girl - ID: 1436330
 IP & Posted by:  42.114.16.22 on June 26, 2018 at 8:17pm
 Updated by:  December 19, 2018 at 7:53pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  cashier
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hy vọng tìm được một người biết trân trọng tình yêu, và với tình yêu đó, sẽ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời Translate to English
 Free Time:  lam nhung gi ma minh thich. Translate to English
 I Am:  Một người hiểu biết, sâu sắc, và luôn đặt tình yêu lên trên tất cả Translate to English
 Looking For:  Hy vọng tìm được một người biết trân trọng tình yêu, và với tình yêu đó, sẽ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời.Thanks Translate to English

Back | Send Email to Funny girl (ID: 1436330)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.