Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436410 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tranpham - ID: 1436410
 IP & Posted by:  204.188.215.222 on June 27, 2018 at 4:50pm
 Updated by:  August 12, 2018 at 7:02am
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Chicago
 State/Province:  Illinois
 Zip:  60602
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  ENGINNER
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Text me on..........224 210 5681 Translate to English
 Free Time:  thời gian rảnh rỗi của tôi dành cho vợ và con tôi, họ sẽ quyết định rằng Translate to English
 I Am:  Chỉ là cái tôi đơn giản của tôi thôi ..... làm quen với tôi nhiều hơn Translate to English
 Looking For:  tôi cần một người nào đó tận tụy, yêu thương, hiểu biết. chăm sóc và trung tín để dành phần đời còn lại của tôi và xây dựng gia đình và con cái của riêng mình như thế nào Translate to English

Back | Send Email to tranpham (ID: 1436410)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.