Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436699 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jenny Tu - ID: 1436699
 IP & Posted by:  113.185.26.250 on July 1, 2018 at 7:29am
 Updated by:  July 31, 2018 at 12:19am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:   cần người thương thật lòng, tâm lí , hài hước Translate to English
 Free Time:  Xem phim, đọc truyện , nấu ăn Translate to English
 I Am:  Cởi mở, vui tính, sâu sắc , ngay thẳng Translate to English
 Looking For:  Biết lắng nghe, chân thành, không gia trưởng , ổn định Translate to English

Back | Send Email to Jenny Tu (ID: 1436699)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.