Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436746 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thiện Phúc - ID: 1436746
 IP & Posted by:  116.108.1.244 on July 1, 2018 at 10:48pm
 Updated by:  June 25, 2019 at 5:12pm
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Nói sau Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, cafe, chăm sóc cây cảnh, du lịch, hành thiện, nhiếp ảnh.... Translate to English
 I Am:  Trầm tính, tình cảm Translate to English
 Looking For:  Nếu muốn đi nhanh bạn hãy đi một mình. Và hãy đi cùng ai đó nếu bạn muốn đi thật xa... Translate to English

Back | Send Email to Thiện Phúc (ID: 1436746)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.