Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436964 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bích Vân - ID: 1436964
 IP & Posted by:  112.197.34.94 on July 4, 2018 at 6:25am
 Updated by:  October 30, 2018 at 2:58am
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nôi trơ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm đươc môt người bạn cùng chia sẻ cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, đi du lịch Translate to English
 I Am:  Hiền lành, chân thực Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông hiền lành chân thật, không vướng bân gia đình Translate to English

Back | Send Email to Bích Vân (ID: 1436964)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.