Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437106 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng Thũy - ID: 1437106
 IP & Posted by:  113.180.111.12 on July 6, 2018 at 1:56am
 Updated by:  July 7, 2018 at 7:55am
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Miền Tây.
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  May
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm ban đời . Translate to English
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Em hiền vui tính Translate to English
 Looking For:  Em tìm bạn tuỗi từ 57 đên 65 thật lòng chung thuỹ. Nếu hợp sẽ tiến đến hôn nhân. Còn đây là số phone cũa em. 0965151189.Xin đừng đùa giỡn mà làm mất thời gian cũa nhau. Em Hồng Thuỹ mến chào. Translate to English

Back | Send Email to Hồng Thũy (ID: 1437106)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.