Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437187 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dũng Nguyễn - ID: 1437187
 IP & Posted by:  123.26.48.106 on July 7, 2018 at 4:03am
 Updated by:  July 7, 2018 at 5:23pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nghệ Thuật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thực hiện được các định hướng Translate to English
 Free Time:  chăm hoa và âm nhạc Translate to English
 I Am:  Hiền lành, nghèo,nội tâm ,thật thà.... Translate to English
 Looking For:  Hiền lành, không ăn chơi đua đòi, có định hướng tích cực, dễ nhìn, không mơ mộng dựa người khác.... Translate to English

Back | Send Email to Dũng Nguyễn (ID: 1437187)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.