Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437200 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

DragonSG - ID: 1437200
 IP & Posted by:  116.100.164.164 on July 7, 2018 at 7:05am
 Updated by:  July 9, 2018 at 7:46am
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  HoChiMinh City
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  ngân hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  ngắn: cố gắng tích lũy mọi thứ dài: tìm ai đó chia sẻ lúc lớn tuổi Translate to English
 Free Time:  đọc sách, nghe nhạc, dọn dẹp, cafe bạn bè, tìm kiếm cơ hội đầu tư,... Translate to English
 I Am:  một người bình thường, trầm tính nhưng có khi cũng vui tính, giản đơn, k thích phức tạp hóa mọi vấn đề Translate to English
 Looking For:  phụ nữ truyền thống có chút hiện đại, thích cuộc sống gia đình, yêu trẻ con Translate to English

Back | Send Email to DragonSG (ID: 1437200)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.