Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437252 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoang Tuan - ID: 1437252
 IP & Posted by:  171.250.47.87 on July 8, 2018 at 12:07am
 Updated by:  July 8, 2018 at 1:07am
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  sg
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  QL
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  TÌm người phụ nữ có ý định kết hôn, sống và chăm sóc gia đình nhỏ của mình Translate to English
 Free Time:  Du lịch, tập thể dục, bơi, thiền, từ thiện, mua săm cho gia đình Translate to English
 I Am:  Hiền, tử tếm co trái tim nhân hậu, sống có dạo đức, được mọi người quý mến Translate to English
 Looking For:  Hy vong gặp được người nữ chân thật, co hiểu biết, lịch sự, có ý định nghiêm túc torng hôn nhân, mong lăm một mối quan hệ tốt Translate to English

Back | Send Email to Hoang Tuan (ID: 1437252)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.