Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437520 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Annie Nguyễn - ID: 1437520
 IP & Posted by:  66.220.182.178 on July 11, 2018 at 12:36am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Tiffton
 State/Province:  Georgia
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Luôn có gắng làm việc Translate to English
 Free Time:  Ăn uống shopping Translate to English
 I Am:  Hiền với người hiền. Translate to English
 Looking For:  Tim người bạn có thể hiểu và tôn trọng mình. Vì đã trải qua một lần nên mình muốn quen và tìm hiểu trước khi có thể tiến xa hơn. Translate to English

Back | Send Email to Annie Nguyễn (ID: 1437520)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.