Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437648 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lovely Girl - ID: 1437648
 IP & Posted by:  14.173.238.105 on July 12, 2018 at 5:56am
 Updated by:  July 12, 2018 at 8:22pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vung Tau
 Zip:  841289839893
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Typist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  seek a serious relationship and long term. thời điểm hay duyên số không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là lòng người muốn bên nhau hay không mà thôi. Translate to English
 Free Time:  Listen to music, hang out with my friends, to cook a meal, read a book and travel... Translate to English
 I Am:  thích sự hài hước, chung thủy, thẳng thắn, 1 người có lập trường riêng. Nếu bạn là một người gia trưởng, thích sự mềm mỏng thì có lẽ tôi không phù hợp với bạn. Translate to English
 Looking For:  tôi chưa từng đòi hỏi điều gì đó quá nhiều. bởi đi qua bao nhiêu nỗi buồn, thứ duy nhất e cần có lẽ là "Bình yên". Translate to English

Back | Send Email to Lovely Girl (ID: 1437648)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.