Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437680 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tuyen Nguyen - ID: 1437680
 IP & Posted by:  196.207.181.157 on July 12, 2018 at 7:39pm
 Updated by:  July 14, 2018 at 12:49am
 Gender:  Lesbian
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  washington d.c
 State/Province:  District of Columbia
 Zip:  20001
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  US Army intelligence a
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu dài hạn của tôi là tìm một đối tác trung thành, yêu thương và quan tâm, tôi sẽ xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc có thể dẫn đến mối quan hệ lâu dài Translate to English
 Free Time:  Sở thích của tôi là rèn luyện sức khỏe trong phòng tập thể dục, đọc tạp chí học thuật, chơi gôn, bơi lội, mua sắm và lái xe dài Translate to English
 I Am:  Tôi yêu thương, chu đáo, khiêm nhường, dễ đi, định hướng nghề nghiệp, chăm chỉ và đáng tin cậy sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc có thể dẫn đến hôn nhân. Translate to English
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một đối tác yêu thương, chu đáo, khiêm tốn, chăm chỉ, trung thành, hướng nghiệp và yêu thương sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc có thể dẫn đến hôn nhân. Translate to English

Back | Send Email to Tuyen Nguyen (ID: 1437680)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.