Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437949 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thao - ID: 1437949
 IP & Posted by:  171.226.171.62 on July 16, 2018 at 8:37am
 Updated by:  December 2, 2018 at 5:37am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người bạn chân thành và chung thủy Translate to English
 Free Time:  Cafe với bạn, du lịch và xem news Translate to English
 I Am:  Hài hước và chín chắn Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ và chân tình Translate to English

Back | Send Email to Thao (ID: 1437949)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.