Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439077 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen Tran - ID: 1439077
 IP & Posted by:  14.169.6.138 on July 29, 2018 at 7:24am
 Updated by:  August 8, 2018 at 7:26am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người bạn sẽ tiến xa hơn nếu hợp nhau Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem ti vi, nấu an Translate to English
 I Am:  Tôi là người vui vẻ, ít nói, chân thành và là người phụ nữ hơi truyền thống. Tôi luôn để chữ Hiếu làm đầu, và luôn muốn những điều tốt đep nhất với gia đình mình. Translate to English
 Looking For:  Là người trưởng thành, có công việc ổn định, biêt chăm lo cho gia đình. Không ngại yêu xa, miễn là hợp nhau... Translate to English

Back | Send Email to Nguyen Tran (ID: 1439077)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.