Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439426 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

FRIEND - ID: 1439426
 IP & Posted by:  116.108.5.40 on August 2, 2018 at 1:58am
 Updated by:  November 12, 2018 at 3:20am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  KD tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống cuộc sống của chính mình,vui vẻ,và làm nhiều việc có ích cho người khác Translate to English
 Free Time:  Đọc sách,nghe nhạc,gym,xem phim,ra ngoài với bạn bè Translate to English
 I Am:  Trầm tính,năng động,vui vẻ......hmmm chắc phải tìm hiểu mới biết thêm Translate to English
 Looking For:  Friends.......mọi sự tùy duyên Translate to English

Back | Send Email to FRIEND (ID: 1439426)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.