Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439429 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

mekong - ID: 1439429
 IP & Posted by:  116.102.233.177 on August 2, 2018 at 2:21am
 Updated by:  August 2, 2018 at 3:36am
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  KInh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tình yêu, thành công và hạnh phúc gia đình! Translate to English
 Free Time:  Chơi thể thao, nghe nhạc bolero và nhạc trữ tình, đồng quê, ngắm cảnh và di du lịch Translate to English
 I Am:  Trung thực, thẳng thắn, cởi mở, lịch sự, văn minh và quý phụ nữ, trẻ con Translate to English
 Looking For:  Chân thành, cầu tiến, không tính toán trong tình yêu, biết cảm thông và chia sẻ Translate to English

Back | Send Email to mekong (ID: 1439429)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.