Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439513 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Khiết An - ID: 1439513
 IP & Posted by:  113.160.247.44 on August 3, 2018 at 3:38am
 Updated by:  August 3, 2018 at 5:44pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhan Viên Văn Phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc và đọc sách Translate to English
 I Am:  Tôi là một người năng động, vui vẻ , biết lắng nghe, thích cuộc sống gia đình. Đàn ông xây nhà- Đàn bà xây tổ ấm, hy vọng được làm quen với nhiều người Translate to English
 Looking For:  đàn ông trên 32 tuổi, trưởng thành, có mục tiêu sống , có việc làm ổn định, biết chia sẻ, quan tâm và là người của gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Khiết An (ID: 1439513)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.