Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439692 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ngoclan.huong - ID: 1439692
 IP & Posted by:  113.172.172.206 on August 5, 2018 at 4:39am
 Updated by:  August 5, 2018 at 4:10pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon. Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Ke toan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Binh an o Ben trong Translate to English
 Free Time:  Doc sach, Thu gian, ngam canh, di bo, thiển Translate to English
 I Am:  Nhân hậu, thẳng tính(nên dễ mất lòng, cầu tiến, một chút hài hước, hơi khó tính Translate to English
 Looking For:  Nguoi như tôi cho dễ cảm Thông, cả hai Tìm hiểu từ , ko nóng vội, vì mọi thứ đều có trật tự riêng của nó Translate to English

Back | Send Email to ngoclan.huong (ID: 1439692)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.