Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440141 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bar_Striper - ID: 1440141
 IP & Posted by:  172.98.84.149 on August 10, 2018 at 9:35pm
 Updated by:  April 21, 2019 at 4:20pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Miami
 State/Province:  Florida
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Dancer bar
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Đi làm kiếm tiền sau này kinh doanh tiêm ăn hiện tại đang làm bar o Nhật Translate to English
 Free Time:  Tập Yoga và thể dục , nghe nhac xem phim tình cảm Translate to English
 I Am:  Đơn giản và dễ gần gũii đôi khi nóng tánh Translate to English
 Looking For:  Đàn ông mạnh mẽ về mọi mặt tuổi trên 30 biết suy nghĩ chính chắn, manh me ve tinh duc nhan tin sau nam bay hai hai bon , bon khong sau tam Translate to English

Back | Send Email to Bar_Striper (ID: 1440141)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.