Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440147 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

A half - ID: 1440147
 IP & Posted by:  171.233.30.40 on August 11, 2018 at 12:13am
 Updated by:  August 11, 2018 at 1:58am
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt Translate to English
 Free Time:  Giao lưu bạn bè, uống cà fe nghe nhạc, chơi thể thao và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Rõ ràng, cởi mở, có khiếu hà hước Translate to English
 Looking For:  Một nửa tìm Một nủa! Translate to English

Back | Send Email to A half (ID: 1440147)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.