Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440150 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thao Trang - ID: 1440150
 IP & Posted by:  14.169.148.151 on August 11, 2018 at 12:53am
 Updated by:  November 19, 2018 at 11:34pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm việc cần làm. Giữ lòng thanh thản. Translate to English
 Free Time:  Bạn bè, sách, phim hoạt hình, thể thao, đi ... Translate to English
 I Am:  Tôi đủ dịu dàng, đủ nhẫn nhịn, đủ yêu thương... Tin cậy, vui vẻ, độc lập. Trọng nghĩa tình. Translate to English
 Looking For:  Tôi tìm người để yêu thương nhau chứ không tìm người để đi cùng. Translate to English

Back | Send Email to Thao Trang (ID: 1440150)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.