Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440369 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang - ID: 1440369
 IP & Posted by:  123.26.24.98 on August 13, 2018 at 8:26pm
 Updated by:  February 8, 2019 at 7:22pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Cam ranh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Le tan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mong cho con gai co tuong lai tot dep nhất. Translate to English
 Free Time:  Cham soc con. Translate to English
 I Am:  Mẹ don thân, k chin k nam, hai bon tám, ba mot mot Translate to English
 Looking For:  Viet kiều, muốn sống o mot dat nuoc văn minh minh, ko co bạo hành. Tôi biet trên mạng đa số là lừa đảo nhau nhưng tôi vẫn tin ở nơi nào đó vẫn co một nguoi gióng nhu tôi đang di tìm kiếm hạnh phúc của minh, neu bạn la nguoi do thi liên hệ voi toi, cam on đã đọc profile cua tôi. Translate to English

Back | Send Email to Trang (ID: 1440369)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.