Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440481 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quỳnh - ID: 1440481
 IP & Posted by:  113.161.73.13 on August 15, 2018 at 8:45am
 Updated by:  September 8, 2018 at 5:10pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Beautiful spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu và kết hôn Translate to English
 Free Time:  Xem phim,nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Hoà đồng,vui vẻ và thân thiện Translate to English
 Looking For:  Trưởng thành và sống trách nhiệm ,lương thiện,vui tính. Translate to English

Back | Send Email to Quỳnh (ID: 1440481)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.