Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440696 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tam An - ID: 1440696
 IP & Posted by:  68.108.255.48 on August 18, 2018 at 10:44am
 Updated by:  September 7, 2018 at 10:06am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  California
 State/Province:  California
 Zip:  93101
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống thật tốt và ý nghĩa Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, thiền định, xem phim, du lịch, nghe nhạc, đọc sách Phật và đọc kinh, niệm chú Translate to English
 I Am:  Nhẹ nhàng lãng mạn, sống nội tâm, thích du lịch biển và núi, thích chụp hình, yêu Đạo Phật Translate to English
 Looking For:  Chín chắn trưởng thành, trung thục, lãng mạn, thương người và tin Đạo Phật, một người sẵng sàng nắm tay tôi đi từ Mỹ về Ấn Độ, Tây Tạng hihi Translate to English

Back | Send Email to Tam An (ID: 1440696)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.