Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440859 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm nhau - ID: 1440859
 IP & Posted by:  42.115.137.228 on August 21, 2018 at 12:20am
 Updated by:  August 31, 2018 at 4:42pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Kinh doanh buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1/2 iu thương đi hết đoạn đường còn lại Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn , nghe nhạc, dạo phố... Translate to English
 I Am:  Một người bình thường và 1 trái tim biết iu thương , muốn biết nhiều hãy gặp nhau hjhj Translate to English
 Looking For:  Mong gặp người hợp tính đi hết đoạn đường còn lại Translate to English

Back | Send Email to Tìm nhau (ID: 1440859)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.