Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441001 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

LE NGOC DIEP - ID: 1441001
 IP & Posted by:  171.247.144.32 on August 23, 2018 at 6:44am
 Updated by:  August 28, 2018 at 9:39pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  BIÊN HÒA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  bán vé máy bay
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  thêu tranh lụa, đi dạo, gặp bạn bè Translate to English
 I Am:  là người thân thiên, vui tính, nhưng có tính hơi ẩu thả chút, Translate to English
 Looking For:  người đàn ông vui vẻ thân thiện, Translate to English

Back | Send Email to LE NGOC DIEP (ID: 1441001)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.