Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441066 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Miền Tây quê - ID: 1441066
 IP & Posted by:  1.55.46.178 on August 24, 2018 at 7:49am
 Updated by:  October 5, 2018 at 6:47am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  An Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Nói gì đây ta???? Bí mật nói nhỏ nhaa Translate to English
 Free Time:  du lịch , đọc báo tin tức Translate to English
 I Am:  Vui tánh nè, hài hước ... gặp rồi sẽ biết nhé... Translate to English
 Looking For:  Tìm 1 người thật sự để yêu Translate to English

Back | Send Email to Miền Tây quê (ID: 1441066)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.