Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441070 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Gia Huy - ID: 1441070
 IP & Posted by:  14.165.143.127 on August 24, 2018 at 8:32am
 Updated by:  August 26, 2018 at 4:42pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  Will tell you later
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nghệ Thuật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Con người ai cũng phải có mục tiêu.tôi cũng vậy đến tuổi này rồi cũng như bao người là cần có một gia đình, và tôi vẫn đang lao động miệt mài cho mục tiếu Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc chăm hoa lan.sang tác Translate to English
 I Am:  Hiền lành. đang hoàn thiện hơn. học nữa học mãi . yêu copng viec. Translate to English
 Looking For:  bình thường thôi . ko đòi hỏi. thật thà là thế mạnh. Translate to English

Back | Send Email to Gia Huy (ID: 1441070)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.