Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441248 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh Hiền - ID: 1441248
 IP & Posted by:  171.248.186.180 on August 27, 2018 at 2:10am
 Updated by:  October 4, 2018 at 5:14pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  QL
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định công việc kinh doanh, phát triển hệ thống bán hàng trên toàn quốc, lạp gia đình, cưới vợ Translate to English
 Free Time:  Thiền, đi từ thiện, đi du lịch nước ngoài, giúp đỡ những trẻ em nghèo Translate to English
 I Am:  Hiền, trầm tính, sống nội tâm, thích sự rõ ràng nghiêm túc, ghét giả dối, trân quý mọi người. Biết sống đối nhân xử thế Translate to English
 Looking For:  Hiền lành, có sự hiểu biết, có việc làm ổn định, nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm, có ý định lâu dài. Translate to English

Back | Send Email to Anh Hiền (ID: 1441248)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.