Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441410 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Real - ID: 1441410
 IP & Posted by:  14.177.86.208 on August 29, 2018 at 8:37pm
 Updated by:  August 30, 2018 at 12:35am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hanoi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Điều mình muốn vẫn luôn lẩn tránh mình nhưng mình vẫn tin hạnh phúc ở phía trước, sẽ luôn giành những điều tốt đẹp nhất và niềm tin lớn lao vào hạnh phúc và người chồng tương lai của mình Translate to English
 Free Time:  Xem phim, đọc sách, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Không khéo léo Translate to English
 Looking For:  Yêu thương và tin tưởng. Love and trust Translate to English

Back | Send Email to Real (ID: 1441410)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.