Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441611 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phú Nhuận - ID: 1441611
 IP & Posted by:  171.252.18.143 on September 2, 2018 at 12:16am
 Updated by:  September 2, 2018 at 4:34pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current grad school student
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được một nửa yêu thương cùng chung sống, chia sẻ hạnh phúc tới răng long, đầu bạc! Translate to English
 Free Time:  Chơi thể thao, ca hát, dancing, đi du lịch và tâm sự với bạn hiền Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn, lãng mạn, cởi mở và có khiếu hài hước Translate to English
 Looking For:  Chân thành, yêu thương, cảm thông biế chia sẻ và bao dung Translate to English

Back | Send Email to Phú Nhuận (ID: 1441611)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.