Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441668 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Đức - ID: 1441668
 IP & Posted by:  115.75.3.211 on September 3, 2018 at 1:27am
 Updated by:  September 3, 2018 at 2:08am
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Quan ly nha hang khach
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Học hỏi làm việc làm chủ Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, đọc kinh thánh, nghe nhạc, tập gym, chăm sóc bonsai. Translate to English
 I Am:  Hiền, hoà đồng, chân thành, nhiệt thành, bao dung va chung thuy Translate to English
 Looking For:  Hien , vui ve hoa dong , de thuong Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Đức (ID: 1441668)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.