Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441670 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyên Tuấn - ID: 1441670
 IP & Posted by:  101.99.59.223 on September 3, 2018 at 2:12am
 Updated by:  October 12, 2018 at 8:21am
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hong Kong
 Country:  China (Hong Kong S.A.R.)
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Bussines Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm tốt công việc hiện tại và nỗ lực hơn để có thành quả tốt trong công việc. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách,nghe nhạc.nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ,hoà đồng,dễ gần. Translate to English
 Looking For:  Vui tính,dễ gần giồng mình và quan trọng nhất là phải luôn thành thật với nhau dù cho có là bạn bè hay không thì cũng phải luôn sống thật. Hồng Phúc Ân Tình Lưu Sáng Mãi. Ân Tình Nghĩa Trọng Vững Bền Lâu. Translate to English

Back | Send Email to Nguyên Tuấn (ID: 1441670)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.