Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441846 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thành - ID: 1441846
 IP & Posted by:  14.167.100.4 on September 5, 2018 at 7:32pm
 Updated by:  September 10, 2018 at 12:57am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  da nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm một người bạn nếu hợp nhau và mong muốn làm bạn mãi mãi của nhau thì sẽ đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  cùng bạn bè uống cafe, đá bóng, nhậu vài lon, đánh bida Translate to English
 I Am:  tôi ưu khuyết điểm đều có hết nhưng tôi nghĩ phần ưu của tôi đủ để bạn bỏ qua phần khuyết một cách nhẹ nhàng Translate to English
 Looking For:  hợp nhau và biết thông cảm cho nhau Translate to English

Back | Send Email to thành (ID: 1441846)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.