Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442005 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Việt kim - ID: 1442005
 IP & Posted by:  14.176.201.132 on September 8, 2018 at 9:23am
 Updated by:  September 25, 2018 at 4:38pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tp Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mục tiêu của tôi sẽ thực hiện được ước mơ trong sự nghiệp của mình Translate to English
 Free Time:  Tôi thường đi dạo cùng bạn bè,nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Tôi là người sống rất tình cảm,chân thành Translate to English
 Looking For:  Tôi muốn tìm một người bạn đời chân thật trong tình yêu,sống đạo đức tình cảm,có kinh tế ổn định Translate to English

Back | Send Email to Việt kim (ID: 1442005)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.