Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442041 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

PC - ID: 1442041
 IP & Posted by:  42.112.83.220 on September 9, 2018 at 12:47am
 Updated by:  January 31, 2019 at 4:40pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Để sau Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhac, tập thể dục,... Translate to English
 I Am:  Để sau Translate to English
 Looking For:  Không cần 1 người quá hoàn hảo, sống tình cảm là đc rồi, hợp nhau hay không là do mình thôi... Nghiêm túc không thích ai đùa giỡn để tránh mất time của cả 2! Translate to English

Back | Send Email to PC (ID: 1442041)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.