Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442106 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Hà - ID: 1442106
 IP & Posted by:  171.249.137.179 on September 10, 2018 at 12:40am
 Updated by:  January 12, 2019 at 4:55pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim bạn nam để cùng nhau chí sẻ mọi điều trong cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Hiền lành, trung thực Translate to English
 Looking For:  Ban nam chân thành, trung thực, yêu thiên nhiên Translate to English

Back | Send Email to Thanh Hà (ID: 1442106)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.