Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442163 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ladynguyen - ID: 1442163
 IP & Posted by:  14.191.29.61 on September 10, 2018 at 9:32pm
 Updated by:  September 12, 2018 at 5:23pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn tim một bàn tay đủ ấm để sưởi ấm cho trái tim này Translate to English
 Free Time:  Du lịch, xem phim, nghe nhạc, nấu ăn Translate to English
 I Am:  Chân thành, vui vẻ , Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc trong những mối quan hệ dù tình bạn hay tình yêu Translate to English

Back | Send Email to Ladynguyen (ID: 1442163)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.